3.c ZŠ Dědina - domácí výuka
 
 

13. týden: ABC OCHRANY ZDRAVÍ – PRACOVNÍ LIST

ABC-pracovní-list

12. týden: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – PRACOVNÍ LISTY

tísňové volání – prac. listy

11. týden: CHRAŇME SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ OSTATNÍCH

11. týden: CHRAŇME SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ OSTATNÍCH – PRACOVNÍ LIST

CHRÁNÍME SVÉ ZDRAVÍ – PRACOVNÍ LIST

10. týden: SPOLEČNÉ ZNAKY S OSTATNÍMI ŽIVOČICHY – PRACOVNÍ LIST

SPOLEČNÉ ZNAKY S OSTATNÍMI ŽIVOČICHY – PRACOVNÍ LIST

10. TÝDEN: SPOLEČNÉ ZNAKY S OSTATNÍMI ŽIVOČICHY

9. týden: PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ – PRACOVNÍ LIST

ZDRAVÍ – PRACOVNÍ LIST