3.c ZŠ Dědina - domácí výuka
 
 

8. týden: LIDSKÉ TĚLO – PRACOVNÍ LIST

lidské tělo – pracovní list

7. týden: ŽIVOČICHOVÉ – BEZOBRATLÍ

7. týden: ČÍM SE ŽIVÍ ŽIVOČICHOVÉ

7. týden: OHROŽENÉ DRUHY ROSTLIN A ZVÍŘAT

7. týden: ŽIVOČICHOVÉ II – PRACOVNÍ LISTY

ŽIVOČICHOVÉ II – PRACOVNÍ LISTY

6. týden: ŽIVOČICHOVÉ – PRACOVNÍ LISTY

ŽIVOČICHOVÉ – PRACOVNÍ-LISTY

4.-5. týden: ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN – PRACOVNÍ LIST

PRACOVNÍ LIST – ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN