3.c ZŠ Dědina - domácí výuka
 
 

11. týden: SPOJKY – PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=02.+Spojky#selid https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba7.htm

11. týden: ČÁSTICE – PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE

https://www.pravopisne.cz/2014/10/test-castice-12/

11. týden: NÁSOBENÍ MIMO ROZSAH MALÉ NÁSOBILKY – VÝKLAD

11. týden: DĚLENÍ MIMO ROZSAH MALÉ NÁSOBILKY – VÝKLAD

11. týden: MATEMATIKA- VIDEO ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO LISTU

CV .2. NÁSOBENÍ ČÍSLY 2-5: CV. 2. NÁSOBENÍ ČÍSLY 6-9: DĚLENÍ MIMO ROZSAH MALÉ NÁSOBILKY: CV. 2. CV.. 3. CV. 4.

11. týden: MATEMATIKA – PRACOVNÍ LISTY

MA- PRACOVNÍ LISTY

11. týden: CHRAŇME SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ OSTATNÍCH

11. týden: CHRAŇME SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ OSTATNÍCH – PRACOVNÍ LIST

CHRÁNÍME SVÉ ZDRAVÍ – PRACOVNÍ LIST

11. týden: NÁSOBENÍ MIMO ROZSAH MALÉ NÁSOBILKY – PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=44.+N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid

11. týden: DĚLENÍ MIMO ROZSAH MALÉ NÁSOBILKY – PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid