3.c ZŠ Dědina - domácí výuka
 
 

2. týden: Jak poznat předponu vy-/vý. Čtení spíše pro rodiče.

Jak poznat, zda se jedná ve slově o předponu -vy nebo ne.

Pokud si nejste jistí, jestli se jedná ve slově o předponu -vy nebo jestli je skupina vi součástí slovního základu, zkuste

1. skupinu vi/vy ze slova odtrhnout 2. nahradit ji jinou předponou

Pokud odtrhneme od slova skupinu vy a vznikne nám slovo, které dává smysl, jedná se o předponu vy-, vý- a ve slově píšeme tvrdé Y Kromě toho je také dobré zkusit nahradit skupinu vy nějakou jinou předponou. Pokud to jde a vzniknou nám slova, která existují, jedná se opět o předponu a do slova napíšeme tvrdé Y. Doporučuji vyzkoušet u každého slova oba postupy, protože někdy se může stát, že po odtržení předpony vy-, vý- vznikne slovo, které neznáme a my b se zbytečně dopustíme při psaní slova chyby.

Pokud odebereme ze slova výloha skupin vý, vznikne nám slovo loha, které nic neznamená. Stačí ale zaměnit vy za jinou předponu a vznikne nám například záloha, úloha. Tedy slova, která dávají smysl a která známe.

Pokud ale přidáme jinou předponu, smysl hned má. Určitě je také dobré vyzkoušet co nejvíce předpon a nezůstat jen u jedné. Můžeme totiž vybrat zrovna tu, která není vhodná.

Pokud vyměníme ve slově východ předponu vý- například za předponu u- vznikne nám slovo uchod, které neexistuje. S jinými předponami ale získáme už smysluplná slova, například záchod, příchod, odchod.

Pamatujte si tedy, že nejdříve zkusíme odtrhnou skupinu vy- a poté ji nahradíme několika různými předponami (před, za, u, v, na, do, od, pří a mnoho dalších).

Další příklady

Vyhrál

Po odtržení skupiny vy, nám vznikne slovo hrál. Slovo tedy dává i nadále nějaký smysl. Místo vy- můžeme také dát například i předponu za- (Zahrál to opravdu dobře.) nebo při- (Přihrál míč nejblíže stojícímu hráči.), skupina vy je tedy opravdu předponou a ve slově vyhrát píšeme tvrdé Y.

Vybral

pokud odpojíme skupinu vy, vznikne nám slovo bral (Bral to na lehkou váhu.) Můžeme také říci, že něco někomu dalo opravdu zabrat nebo že si někdo nabral příliš mnoho práce a teď nestíhá. V tomto slově se tedy znovu jedná o předponu vy-.

Vyléčený

Pokud odebereme skupinu vy, dává slovo pořád smysl. Pokud je někdo nemocný, musí být léčený do té doby, než je vyléčený. Navíc si můžeme pomoci také tím, že přídavné jméno léčený je příbuzné ke slovu vyléčit, ze kterého nám po odebrání předpony vy-, zbude běžně používané léčit. Opět se tedy jedná o předponu vy-.

U některých slov je odhalení předpony vy-, vý- o něco těžší. Může se totiž někdy stát, že přestože odtrhneme ze slova skupinu vy-, vyý- a nahradíme ji jinou předponou, nevznikne nám žádné smysluplné slovo. A přesto se může jednat o slovo obsahující předponu vy-, vý-. U těchto slov ale postačí, pokud si uvědomíme, co vlastně znamenají a s jakými dalšími slovy souvisejí.

Výtěžek

Pokud oddělíme skupinu vi/vy, tak nám vznikne slovo těžek. Takové slovo nic neznamená. Nepomůže nám ani to, když před něj dáme nějakou jinou předponu – slova zátěžek nebo nátěžek neexistují. Přesto musíme napsat tvrdé Y. Proč? U některých slov si musíme uvědomit, jak vlastně vznikla. Podstatné jméno výtěžek nejspíše vzniklo ze slovesa vytěžit a to zase vzniklo pomocí předpony -vy ze slovesa těžit. Pokud si uvědomíme tyto souvislosti, snadno zjistíme, že se, ač to tak zprvu třeba nevypadalo, jedná skutečně o předponu vý-.

Významný

U některých slov se opravdu může na první pohled zdát, že předponu vy-/vý- neobsahují. Pokud si například u slova významný odtrhneme skupinu vý, vznikne nám slovo znamný. To nic neznamená a mohli bychom si tedy říct, že se prostě o předponu nejedná. Když se ale zamyslíme nad významem slova významný, zjistíme, že vzniklo odvozením ze slova význam. A pokud má něco nějaký význam, tak to pro někoho něco znamená. Pokud si tyto vztahy uvědomíme, zjistíme, že toto slovo obsahuje předponu vý-, ačkoli to tak na první pohled nevypadalo. Je proto dobré se krátce zamyslet nad významem každého slova, než s určitostí rozhodneme, že se nejedná o předponu vy-, vý-.

minulém článku jsme si řekli, jak poznat, jestli skupina vy/vi je součástí slovního základu, nebo jestli se jedná o předponu vy-/vý-. V tomto článku si tento postup ukážeme ještě na slovech, která dělají mnohým studentům potíže, a na slovech, u kterých je určování komplikovanější.

Nejedná se o předponu

Vítěz, vítězství

Pokud si skupinu vi/vy odtrhneme od slova a nahradíme ji jinými předponami, vzniknou nám slova, která nedávají smysl – např. zátěz, přetěz, nátěz apod. Nejedná se tedy o předponu vy- a píšeme ve slově měkké I. Pozor! Nenechte se zmást slovem řetěz. Žádní předpona ře- neexistuje.

Víkend

Úplně stejný případ jako slovo vítězství. Pokud si zkusíme nahradit počáteční vi nějakou jinou příponou, vzniknou nám slova jako zákend, úkend, pokend, která nám jasně určují, že se opět nejedná o předponu vy-.

Viklat

Opět zaměníme skupinu vi za jinou předponu a opět nám vznikají slova, která neexistují (nedávají smysl) – např. zaklat, uklat, poklat apod. O předponu vy- se tedy v tomto případě rozhodně nejedná. To samé platí o slovesu zviklat. I tady píšeme měkké i, protože skupina vi není předponou ale součástí základu slova.

Vikýř

po nahrazení skupiny vi nám nevzniknou smysluplná slova, takže se znovu nejedná o předponu vy- (např. ukýř, nakýř, přikut atd.)

Vikář (církevní hodnostář)

Stejný případ jako slovo vikýř. I zde se nejedná o předponu, stačí si zkusit odebrat skupinu vi a nahradit ji nějakou předponou. Opět nám nevzniknou slova, která mají nějaký význam, proto můžeme s jistotou říct, že se nejedná o předponu vy-.

Jedná se o předponu

U některých slov se může na první pohled zdát, že předponu vy-/vý- neobsahují. Pokud si například u slova významný odtrhneme skupinu vý, vznikne nám slovo znamný. To nic neznamená a mohli bychom si tedy říct, že se prostě o předponu nejedná. Když se ale zamyslíme nad významem slova významný, zjistíme, že vzniklo odvozením ze slova význam. A pokud má něco nějaký význam, tak to pro někoho něco znamená. Pokud si tyto vztahy uvědomíme, zjistíme, že toto slovo obsahuje předponu vý-, ačkoli to tak na první pohled nevypadalo. Je proto dobré se krátce zamyslet nad významem každého slova, než s určitostí rozhodneme, že se nejedná o předponu vy-, vý-.

Výkaz (např. třídní)

Je dobré si uvědomit, že pokud někomu něco vykazuje, tak můžeme také říct, že mu to ukazujeme. A hned je další možná předpona na světě. Jestliže si můžeme počáteční vy odtrhnou a nahradit ho jinou předponou, jedná se určitě o předponu a my musíme napsat tvrdé y.

Vypadat (např. dobře)

Vypadá, zapadá, připadá, napadá… I když každé slovo má trochu jiný význam, jsou utvořena od stejného základu. Z toho jasně poznáme, že se opět jedná o předponu a musíme napsat tvrdé y.

Závěr

Někdy je těžké předponu vy-, vý- rozeznat. Aby se nám to podařilo, je dobré si svůj odhad podložit tím, že se zkusíme zamyslet nad významem daného slova a pokusit se oddělit a nahradit skupinu vi/vy nejen od samotného slova ale i od slova příbuzného (např. vyznamenání a vyznamenat).

Příbuzné slovo Vám mohou být při rozhodování opravdu užitečná. Pokud totiž některá příbuzná slova mají v základu místo I písmeno Ě, můžeme říct, že se o předponu vy-, vý- nejedná.

Příklady:

Vítr – je větrno
Víra – věřit v něco

Toto pravidlo ale nejde použít obráceně. Nelze říci, že pokud není v žádném příbuzném slovu Ě, nejedná se o předponu vy-, vý-. Např. slovo víno – žádné příbuzné slovo Ě neobsahuje, přesto je skupina ví součástí slovního základu.

Pozor si dejte také na vyjmenovaná slova po v. Ta sice předponu vy-, vý- neobsahují, ale i tak je píšeme s tvrdým Y (právě pro to, že jsou vyjmenovaná).